Auktoriserade och registrerade hos Elsäkerhetsverket

Vi är i dagsläget tre delägare i El-Effect, vilket innebär att vi har tillsammans samlat på oss över 100 års erfarenhet inom branschen. Det är tack vare den långa erfarenheten som gör att vi kan ta oss an det mesta in om el. Det är allt från installationer och service till felsökningar och reparationer – för både företag och privat personer.

 För oss är det viktigt att kunna föra en dialog med våra kunder, där vi kan ge råd och garantera att säkerheten står i fokus. Vårt företag finns på Finnögatan i Linköping men vi åtar oss uppdrag inom en 15 mils radie i Östergötland. Eftersom ledord som kvalitet, service, säkerhet och erfarenhet är viktiga för oss kan vi garantera en trygg och störningsfri el.