Auktoriserade och registrerade hos Elsäkerhetsverket

Vi erbjuder elservice till både företag och privatpersoner i Östergötland med omnejd, inom en 15 mils radie från Linköping. Tack vare vår långa erfarenhet inom branschen kan vi åta oss de flesta uppdrag.

Oavsett om det gäller en bostad, ett företag, en bostadsrättsförening eller en nyproduktion kan vi hjälpa dig. Vi gör alla slags elinstallationer och reparationer. Kontakta oss om vad det gäller och vi löser det.