Auktoriserade och registrerade hos Elsäkerhetsverket

Idag kräver ett lantbruk väl fungerande elinstallationer för att det ska kunna flyta på utan avbrott. Vi har kunskapen och kompetensen för att hjälpa dig. Inom företaget har vi många års erfarenhet av att jobba inom lantbruk och vet vad som behövs.

Hos oss kan du få hjälp med nyinstallationer eller se över dina befintliga installationer så att de inte stör varandra. Vi åtar oss arbeten med en radie omkring 15 mil från Linköping. Hör av dig till oss och vi hjälper dig.